سرویس دیگر رسانه ها

  • گزارشی از سفر به آمل و شرکت در کنگره ملی شهید سیده طاهره هاشمی

    شهید سیده طاهره هاشمی، اعجوبه ایست که باید او را از میان آثارش شناخت و من در راه بارها و بارها نامه ای را که برای دوست خیالی خود نوشته است می خوانم . به نظرم او دوستش را نه در سال های دهه 60 بلکه در سال 1392 مخاطب قرار داده است. سیده طاهره را باید...

    27/آذر/1392 - 10:05

پیوندهای تصویری