سرویس کدبانو

  • گزارشی از سفر به آمل و شرکت در کنگره ملی شهید سیده طاهره هاشمی
    شهید سیده طاهره هاشمی، اعجوبه ایست که باید او را از میان آثارش شناخت و من در راه بارها و بارها نامه ای را که برای دوست خیالی خود نوشته است می خوانم . به نظرم او دوستش را نه در سال های دهه 60 بلکه در سال 1392 مخاطب قرار داده است. سیده طاهره را باید در روزشمار زندگی اش شناخت و در زمان تعریفش کرد .
    Nid: 484

هيچ محتوايي موجود نيست.

پیوندهای تصویری